PUSH Meldingen direct naar uw smartphone


De eenvoudige Hik-Connect-app maakt het eenvoudig om het alarmsysteem in of uit te schakelen. Selecteer gewoon thuis, totaal aan,
of uitschakelen en u krijgt onmiddellijke visuele indicatie van de systeemstatus. Bij een alarmmelding krijgt u direct een push-bericht op uw smartphone met een complete gebeurtenis van het betreffende alarm. 

De 24/7 meldkamer

Het HOMEsec alarmsysteem kan worden aangesloten op onze 24/7 meldkamer. Wij dragen zorg voor een professionele aanname, registratie en afhandeling van alle alarmmeldingen.
onze medewerkers doen dat volgens een protocol dat zij samen met u opstellen. Daarnaast kunt u een beroep op onze meldkamer doen voor camerabewaking, alarmopvolging, het beveiligen van uw mobiele objecten. Onze meldkamer is uitgerust met de modernste apparatuur.

Direct actie bij een alarmmelding
24/7 bemande meldkamer
Direct na een melding contact met sleutelhouders
Erkende meldkamer

Inbraakmeldingen
Een inbraak heeft een grote impact op de slachtoffers. Naast de materiële schade zorgt een inbraak vaak voor een enorm onveilig gevoel bij de betrokkenen.
Het is dus zaak een inbraak te voorkomen.

Verificatie
Als uw inbraakalarm afgaat, mogen wij niet direct de politie bellen. De politie neemt pas actie als een inbraakalarm geverifieerd is en er dus een redelijk vermoeden is dat er onregelmatigheden gaande zijn. Verificatie kan op een aantal manieren. Een goede manier is het gebruik van camera’s. Zo zien wij snel of er iets gaande is en bovendien voorkomt u ongenode gasten te treffen. Een andere manier is als wij alarm van meerdere gebieden in het pand ontvangen. De laatste manier is fysieke verificatie, oftewel, de sleutelhouder constateert een daadwerkelijk inbraak.

Brandmeldingen
Brand kan in korte tijd enorme schade aanrichten. Het is dus zaak om een brand zo snel mogelijk te signaleren. Nog beter is het om een brand te voorkomen.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is het verstandig stil te staan bij de oorzaken van brand.

Brand voorkomen

Ondanks dat u alles doet om brand te voorkomen, kan het gebeuren dat er onverhoopt brand uitbreekt. Om de schade zo klein mogelijk te houden en uw veiligheid te vergroten kunt u een aantal dingen doen. Laat regelmatig onderhoud doen aan uw brandmeldsysteem of alarminstallatie zodat een brand snel wordt gedetecteerd. Heeft u blusmiddelen in huis, lees de gebruiksaanwijzing dan regelmatig door zodat u weet hoe u het apparaat moet bedienen. En maak een plan hoe u het pand kunt verlaten in geval van brand en bovenal: oefen dit!

Paniek/overval 
Een overval is een ingrijpende gebeurtenis voor de slachtoffers. Om zo snel mogelijk hulp te krijgen in geval van een overval, kunt u een overval knop laten installeren.
Echter zijn er aan de doormelding van een overvalalarm naar de politie wel een aantal voorwaarden.

Technische meldingen
Wij hebben een jarenlange ervaring op het gebied van technische meldingen. Deze meldingen variëren van relatieve simpele meldingen als stroomstoringen tot complexe storingen van technische installaties. Technische meldingen lijken eenvoudig en minder belangrijk dan meldingen als brand- en inbraakalarmen.


De kosten voor het aansluiten van het HOMEsec Draadloos alarmsysteem op onze 24//7 meldkamer bedrage € 14,95 p/m